Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka matrací pro Tauferovy koleje
Odesílatel Jana Hradská
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2019 10:25:54
Předmět Výzva

Oznamuji Vám zahájení veřejná zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávka matrací pro Tauferovy koleje" S pozdravem


Přílohy
- Vyzva_matrace_19.pdf (332.90 KB)
- Příloha A - Obchodní podmínky - návrh smlouvy.doc (141.00 KB)
- Příloha B - Cenový návrh - Specifikace zakázky.xlsx (11.94 KB)