Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0162019 Dodávka nábytku pro SK učebny - floristický ateliér, prostory praktické výuky - opakování
Odesílatel Klára Štiasna
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.06.2019 16:31:26
Předmět Sdělení zadavatele č. 1

Vážení,

zadavatel sděluje, že mění zadávací dokumentaci u zakázky "0162019 Dodávka nábytku pro SK učebny - floristický ateliér, prostory praktické výuky - opakování", konkrétně Přílohu č. 1 - položkový rozpočet_technická specifikace.

Přílohou jsou Sdělení zadavatele č. 1 a aktualizovaná Příloha č. 1 - položkový rozpočet_technická specifikace

Ing. Klára Štiasna
klara.stiasna@mendelu.cz
+420 545 135 251


Přílohy
- 07 Sdělění zadavatele _č. 1 0162019_KŠ.pdf (472.44 KB)
- 06 Příloha č. 1_položkový rozpočet_technická specifikace 0162019_aktual.11.6.2019.xlsx (25.90 KB)