Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0122019 Dodávka kuchyňských linek - Blok D Tauferovy koleje
Odesílatel Klára Štiasna
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.06.2019 14:34:32
Předmět Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Vážení adresáti,
v příloze posíláme oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané v rámci DNS.

S pozdravem,

Ing. Klára Štiasna
Referentka veřejných zakázek
+420 545 135 251


Přílohy
- 08 Oznámení o výběru 0122019_KŠ.pdf (373.49 KB)