Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 2022019 Dodávka monitorů pro učebnu Q35
Odesílatel Klára Štiasna
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2019 16:15:56
Předmět Sdělení zadavatele

Vážení,

zadavatel sděluje, že mění zadávací dokumentaci u zakázky "2022019 Dodávka monitorů pro učebnu Q35", Přílohu č. 1 – Technická specifikace.

Přílohou jsou Sdělení zadavatele č. 1 a upravená Příloha č. 1 - Technická specifikace.

S pozdravem,

Ing. Klára Štiasna
klara.stiasna@mendelu.cz
+420 545 135 251


Přílohy
- 05 Sdělění zadavatele _č. 1 2022019_KŠ.pdf (473.43 KB)
- 06 Příloha č. 1 - Technická specifikace 2022019_aktual. 1.4.2019.xlsx (13.58 KB)