Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 0102018 Dodávka tabletů pro REK
Odesílatel Klára Štiasna
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.01.2019 12:34:37
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V návaznosti na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění zadávací dokumentaci, konkrétně délku záruční lhůty z 36 měsíců na minimálně 12 měsíců a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 1. 2019 do 9:00.

Přílohou jsou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, upravená příloha č. 1 - Technická specifikace a příloha A - obchodní podmínky.

Ing. Klára Štiasna
klara.stiasna@mendelu.cz
+420 545 135 251


Přílohy
- 0102018 Vysvětlení ZD_c. 1_KŠ.pdf (542.17 KB)
- 02 Příloha č_1 - technická specifikace 0102018 upr. 7.1.2019.xlsx (12.87 KB)
- 03 Příloha A - obchodní podmínky_upr. 7.1.2019.doc (274.00 KB)