Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rámcová smlouva na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2013
Odesílatel Miroslav Haman
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2013 15:31:39
Předmět Výzva

Touto cestou si Vás dovolujeme požádat o podání nabídky podle Výzvy připojené v příloze a zadávací dokumentace vyvěšené na profilu zadavatele.


Přílohy
- Výzva - Všem uchazečům.pdf (124.05 KB)