Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0132018 Vybavení audiovizuální učebny AF
Odesílatel Miroslav Haman
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.11.2018 14:50:12
Předmět Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele

Vážení adresáti v příloze vám posílám oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané v rámci DNS.


Přílohy
- oznámení.pdf (1.14 MB)