Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0062018 Zobrazovací multimediální zařízení
Odesílatel Miroslav Haman
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.07.2018 13:28:16
Předmět Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele

Vážení adresáti v příloze vám posílám oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané v rámci DNS.


Přílohy
- Oznámení o výběru_01.pdf (857.55 KB)