Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 1022018 Pracovní stanice pro eyetracking
Odesílatel Miroslav Haman
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2018 12:55:47
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele

Vážení adresáti v příloze vám posílám oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané v rámci DNS.


Přílohy
- Oznámení o výběru_01.pdf (730.23 KB)