Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka přístrojů pro měření hluku včetně příslušenství, rozděleno na části 1 a 2
Odesílatel Miroslav Haman
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.09.2017 13:38:49
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení v příloze vám posíláme výzvu k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu. Tato výzva i všechny související přílohy jsou bezplatně dálkově přístupna na adrese: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1989.html.


Přílohy
- A1_vyzva_k_podani_nabidek_opak.pdf (3.52 MB)