Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Modernizace provozu Dykových školek v k.ú. Křtiny – II. etapa
Odesílatel Zoja Šťastná
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2017 23:38:04
Předmět Výzva

Oznamujeme, že zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele výzvu k podání nabídek vč. všech potřebných příloh.
odkaz: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1969.html

Šťastná, odd. veřejných zakázek
Mendelova univerzita v Brně