Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Budova D, klimatizace učeben ve 3. NP
Odesílatel Zoja Šťastná
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.08.2017 13:01:26
Předmět Výzva

Vážení, v příloze vám posíláme výzvu k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: " Budova D, klimatizace učeben ve 3. NP". Všechny přílohy jsou neomezeně dostupné na adrese: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1981.html.

S pozdravem

Miroslav Haman
referent veřejných zakázek


Přílohy
- oki-scan230817134333.pdf (3.31 MB)