Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka propagačních předmětů II/2017 – rozděleno na části
Odesílatel Veronika Pijáčková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.08.2017 14:21:40
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace DI_1 uveřejněno

Dobrý den,

dovoluji si upozornit, že na profilu zadavatele E-ZAK u předmětné veřejné zakázky bylo publikováno vysvětlení zadávací dokumentace DI_1, v sekci Veřejné dokumenty:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1968.html

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že při přípravě nabídek je třeba použít aktualizované přílohy (stav k 15. 8. 2017):

Příloha č. 5_technicka specifikace_PEF_kelímky_aktualizace I.
Priloha c. 4_technicka specifikace_PEF_aktualizace I.

Zadavatel rovněž upozorňuje dodavatele, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 29. 8. 2017 do 10:00 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční bez zbytečného odkladu po ukončení lhůty pro podání nabídek. Místo otevírání nabídek zůstává beze změny.

S přáním příjemného dne,
Veronika Pijáčková

Mendelova univerzita v Brně
Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1/1665
613 00 Brno
telefon: 545 135 253
e-mail: veronika.pijackova@mendelu.cz


Přílohy
- DI_c. 1.pdf (1.19 MB)