Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výstavba multifunkční haly - jízdárny II.
Odesílatel Veronika Pijáčková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.08.2017 15:46:27
Předmět Výzva k podání nabídek "Výstavba multifunkční haly - jízdárny II."

Vážení,

přílohou Vám zasíláme výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem ,,Výstavba multifunkční haly - jízdárny II.“

Přílohy Výzvy k podání nabídek včetně zadávacích podmínek jsou uvedeny na profilu zadavatele https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1982.html ,kde budou uveřejňována i případná vysvětlení zadávací dokumentace a další skutečnosti.


Těším se na případnou budoucí spolupráci,
Veronika Pijáčková

Mendelova univerzita v Brně
Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1/1665
613 00 Brno

telefon: 545 135 253
e-mail: zakazky@mendelu.cz


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_vcetne ZD_Jizdarna II._final.pdf (7.37 MB)