Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku informačních technologií – rozděleno na části 1 - 3
Odesílatel Zoja Šťastná
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2017 11:36:32
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
v příloze Vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jako odpovědi zadavatele na dotaz dodavatele a opravenou přílohu č.1.
S pozdravem
Šťastná,
odd. veřejných zakázek
MENDELU


Přílohy
- Příloha č. 1 - technická specifikace částí 1 - 3_oprava.xlsx (37.40 KB)
- Vysvětelní zadávací dokumentace 1.pdf (682.27 KB)