Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka krmného vozu
Odesílatel Veronika Pijáčková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2017 13:50:42
Předmět Výzva k podání nabídek_samochodný krmný vůz

Vážení,
přílohou této zprávy Vám zasílám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávk samochodného krmného vozu.

Výzva k podání nabídek (přiložena k této zprávě) včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1974.html ,kde budou uveřejňována i případná vysvětlení zadávací dokumentace a další související skutečnosti.


Prosím o potvrzení, že Vám Výzva byla doručena v pořádku a těšíme se na případnou budoucí spolupráci,

Veronika Pijáčková

Mendelova univerzita v Brně
Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1/1665
613 00 Brno

telefon: 545 135 253
e-mail: veronika.pijackova@mendelu.cz


Přílohy
- Vyzva k podani nabidek_final.pdf (9.45 MB)