Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 514 Rekonstrukce střech objektu Q – I etapa
Odesílatel MENDELU ŠLP
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.07.2017 12:52:29
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení v příloze vám posílám výzvu k podání nabídek včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: " 514 Rekonstrukce střech objektu Q – I etapa". Tato výzva včetně všech příloh je neomezeně přístupná na adrese: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1957.html.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (3.42 MB)