Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka propagačních předmětů I/2017 – rozděleno na části
Odesílatel Veronika Pijáčková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.06.2017 10:33:00
Předmět Rozhodnutí o zrušení částí č. 7 a 12 veřejné zakázky s názvem "Dodávka propagačních předmětů I/2017 - rozděleno na části"

Vážení,

dovoluji si informovat, že dle § 127, odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel rozhodl o zrušení části č. 7 (propagační předměty pro Kancléřství Rektorátu) a části č. 12 (propagační předměty - oděvy). Ostatní části veřejné zakázky zůstávají nedotčeny se lhůtou otevírání nabídek 15.6.2017 v 10:00 hod.

Rozhodnutí je uveřejněno na profilu zadavatele u předmětné veřejné zákázky: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1828.html a přikládám jej rovněž přílohou této zprávy.

S pozdravem,
Veronika Pijáčková

Mendelova univerzita v Brně
Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1/1665
613 00 Brno
telefon: 545 135 253
e-mail: veronika.pijackova@mendelu.cz


Přílohy
- C1_Rozhodnuti o zruseni casti 7 a 12.pdf (475.56 KB)