Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka propagačních předmětů I/2017 – rozděleno na části
Odesílatel Veronika Pijáčková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2017 12:44:40
Předmět Vysvětlení DI_8, avízo o zrušení částí 7 a 12

Vážená paní, vážený pane,

přílohou uveřejňuji Vysvětlení DI_8 obsahující sdělení zadavatele, obsahující závěr, že v částech č. 7 a 12 není specifikace předmětu plnění dostatečně určena. Z uvedeného důvodu budou jmenované části veřejné zakázky zrušeny, o této skutečnosti budou dodavatelé vč. veřejnosti informováni prostřednictvím profilu zadavatele.


Přílohy
- DI_8_final.pdf (1.31 MB)