Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka propagačních předmětů I/2017 – rozděleno na části
Odesílatel Veronika Pijáčková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2017 15:39:24
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že v sekci "Veřejné dokumenty" byl uveřejněn dokument s názvem "DI_3_final", obsahující odpovědi na dotazy dodavatelů a v sekci "Zadávací dokumentace" byly uveřejněny upravené přílohy č. 1, 2, 5, 10 a12, obsahující technickou specifikaci.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 15.6.2017 do 10:00 hod.

Veronika Pijáčková


Přílohy
- DI_3_final.pdf (768.26 KB)