Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Teplárny Brno - obj.č. 3599200781 - roční obj. 01.02.2024
Kupní smlouva Termogravimetrický analyzátor 31.01.2024
Objednávka 3539101275 tisk diplomů, dodávka desek na diplomy 31.01.2024
Výměna svítidel na bl. A, koleje J.A.Komenského_ADREMA Brno spol. s.r.o. 31.01.2024
Dohoda o ukončení smlouvy o vedení běžného účtu 30.01.2024
Dohoda o ukončení smlouvy o vedení běžného účtu 30.01.2024
Objednávka c. 3544303584 SW 30.01.2024
Oprava havárie vodovodního potrubí D8, bl. D na Tauferových kolejích_VARSTA s.r.o. 30.01.2024
PERFECTED - obj.č. 3599104193 - EPS 30.01.2024
Výměna elektroniky čerpací stanice 30.01.2024
MENDELU Innovation Hub, zpracování PD 29.01.2024
Objednávka c. 3542405600 29.01.2024
Objednávka 3521502817 předplatné publikování 29.01.2024
Objednávka 3521502818 poplatek za publikaci 26.01.2024
Generální rekonstrukce skleníku a pochozích cestiček 25.01.2024
Objednávka 3529102179 Licence 25.01.2024
Objednávka 3594305639 RICOH - kopírování a tisky dle Smlouvy o pronájmu zařízení 25.01.2024
Objednávka 3594305640 FRAUS MEDIA - výpůjčky e-knih 25.01.2024
Smlouva o účasti na řešení projektu a o využití výsledků - projekt "Softwarový nástroj pro nelineární a časově závislou analýzu dřevěných konstrukcí - FEMWOOD" 25.01.2024
CCS - obj. č. 3599400170 23.01.2024