Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Dodávka kolového traktoru pro ŠZP Žabčice 10.12.2021
Zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek „ŠLP Masarykův les Křtiny“ na období 1.1.2023 – 31.12.2032 26.07.2021
MENDELU – Stavební úpravy objektu D 16.11.2020
Dodávka strojů pro údržbu lesní dopravní sítě na ŠLP Křtiny 02.11.2020
Dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky 24.04.2020
Rámcová dohoda na dodávku informačních technologií 2020 - 2021 – rozděleno na části 25.11.2019
Ekonomický, mzdový a personální informační systém pro Mendelovu univerzitu v Brně 31.10.2019
Elektronická spisová služba 13.05.2019
Rámcová smlouva na zajištění praní prádla 31.08.2016
Modernizace provozu Dykových školek v k. ú. Křtiny - I.etapa 30.08.2016
Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU 26.07.2016
Souprava pro odvoz dříví 25.07.2016
Rámcová smlouva na dodávku IT vybavení 03.05.2016
MENDELU - SILÁŽNÍ ŽLABY ŽABČICE 16.11.2015
Rámcová služba na zajištění úklidových služeb MENDELU 22.10.2015
Rámcová smlouva na zajištění ostrahy objektů v areálech MENDELU 22.10.2015
Dodávka univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou 21.10.2015
Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích J. A. Komenského 20.10.2015
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 25.09.2015
Dodávka kolového traktoru pro ŠZP Žabčice 27.07.2015
Rekonstrukce auly v objektu A, BA 01 15.07.2015
Rámcová smlouva na zajištění tiskařských a souvisejících služeb – rozděleno na části 1 a 2 08.06.2015
Rámcová smlouva na dodávku IT zařízení pro výuku iOS a OS X II 28.04.2015
Rekonstrukce klimatizačního systému - pavilon Q - II.etapa 10.02.2015
Rekonstrukce kotelny - Křtiny 06.02.2015
1 2 3  ››