Prior information notice: Ekonomický, mzdový a personální informační systém pro Mendelovu univerzitu v Brně

Prior information notice information

Registration number in VVZ: Z2019-038608
Date sent: 29.10.2019
Publication date: 31.10.2019

Contracting authority

  • Official name: Mendelova univerzita v Brně
  • CRN: 62156489
  • Postal address:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure