Prior information notice: Modernizace provozu Dykových školek v k. ú. Křtiny - I.etapa

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 645230
Date sent: 29.08.2016
Publication date: 30.08.2016

Contracting authority

  • Official name: Mendelova univerzita v Brně
  • CRN: 62156489
  • Postal address:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Name of the department: Oddělení veřejných zakázek
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure