Prior information notice: Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích J. A. Komenského

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 524805
Date sent: 19.10.2015
Publication date: 20.10.2015

Contracting authority

  • Official name: Mendelova univerzita v Brně
  • CRN: 62156489
  • Postal address:
    Zemědělská 1665/1
    61300 Brno
  • Name of the department: Odbor veřejných zakázek
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure