Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7451010091585


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Mendelova univerzita v Brně
Adresa:
Zemědělská 1665/1
Obec:
Brno
PSČ:
61300
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
podatelna
Telefon:
+420 545135251
K rukám:
Mgr. et Mgr. Marek Lollok
       
E-mail:
marek.lollok@mendelu.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
http://www.mendelu.cz/cz
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://zakazky.mendelu.cz

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Dodávka zahraniční odborné literatury - rozděleno na části 1-27
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Dodávka zahraniční odborné literatury pro potřeby projektů a ústavů zadavatele
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
22110000-4
 
Další předměty
22113000-5
22114500-7
22120000-7
30234400-2
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavatel ruší zadávací řízení v části 1,14,15,23 podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, protože zadavatel obdržel pouze jednu nabídku.
Zadavatel ruší zadávací řízení v části 5 podle § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, protože na tyto části ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
03/07/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
Dodávka zahraniční odborné literatury - rozděleno na části 1-27
1) STRUČNÝ POPIS
Dodávka zahraniční odborné literatury
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
22110000-4
 
Další předměty
22113000-5
22114500-7
22120000-7
30234400-2
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavatel ruší zadávací řízení v části 1,14,15,23 podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, protože zadavatel obdržel pouze jednu nabídku.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
14
NÁZEV
Dodávka zahraniční odborné literatury - rozděleno na části 1-27
1) STRUČNÝ POPIS
Dodávka zahraniční odborné literatury
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
22110000-4
 
Další předměty
22113000-5
22114500-7
22120000-7
30234400-2
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavatel ruší zadávací řízení v části 1,14,15,23 podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, protože zadavatel obdržel pouze jednu nabídku.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
15
NÁZEV
Dodávka zahraniční odborné literatury - rozděleno na části 1-27
1) STRUČNÝ POPIS
Dodávka zahraniční odborné literatury
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
22110000-4
 
Další předměty
22113000-5
22114500-7
22120000-7
30234400-2
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavatel ruší zadávací řízení v části 1,14,15,23 podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, protože zadavatel obdržel pouze jednu nabídku.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
23
NÁZEV
Dodávka zahraniční odborné literatury - rozděleno na části 1-27
1) STRUČNÝ POPIS
Dodávka zahraniční odborné literatury
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
22110000-4
 
Další předměty
22113000-5
22114500-7
22120000-7
30234400-2
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavatel ruší zadávací řízení v části 1,14,15,23 podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, protože zadavatel obdržel pouze jednu nabídku.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
5
NÁZEV
Dodávka zahraniční odborné literatury - rozděleno na části 1-27
1) STRUČNÝ POPIS
Dodávka zahraniční odborné literatury
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
22110000-4
 
Další předměty
22113000-5
22114500-7
22120000-7
30234400-2
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavatel ruší zadávací řízení v části 5 podle § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, protože na tyto části ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------