Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Pražská energetika, a.s.
IČO: 60193913
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 3 904 488,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 4 724 430,48 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.09.2023