Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/16115/2023-13
ID ve SpSl EZAKF230006540Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Demolice kravína Unkovice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je demolice starého objektu kravína, který není řadu let využíván a je odpojen od veškerých sítí. Vlastníkem objektu je Mendelova univerzita v Brně – součást: Školní zemědělský podnik Žabčice, pozemek pod objektem je ve vlastnictví třetích osob. Demolovaný objekt je zastřešen krytinou z azbestocementových šablon a při demolici objektu musí být splněny požadavky platných norem a předpisů pro manipulaci s azbestem.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Lena Mikušová
e-mail: lena.mikusova@mendelu.cz
tel: +420 545 135 251
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.11.2023 10:00
Datum zahájení: 20.10.2023 07:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):