Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/17148/2023-4
ID ve SpSl EZAKF230006490Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výukové množárenské centrum Lednice (VMC Lednice)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vybudování Výukového množárenského centra. Bude se jednat o komplexní technologické výukové zařízení s ekologickou cirkulací závlahové vody, které bude sloužit k výukovým účelům v oblasti rozmnožování a dopěstování školkařských výpěstků dřevin a trvalek.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Mgr. Jan Lízal
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 545135253
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 25.10.2023 09:00
Datum zahájení: 25.09.2023 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: