Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Digitalizace MENDELU, učebny pro hybridní výuku
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky do učeben napříč Mendelovou univerzitou v Brně. Soubor techniky obsahuje 86“ 4K dotykové panely, stojany s ručním zdvihem pro dotykový panel, laserové projektory, PTZ kamery, řídicí systémy a nutné příslušenství, videokonferenční zařízení, chytré kamery pro bílé tabule, monitory, streamovací kamery, konferenční mikrofony, reproduktory. Podrobně jsou přístroje popsány v příloze č. 1 - Technická specifikace.
Místo plnění: Brno-město
Břeclav
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Zdeněk Bartl
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 545 135 257
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.06.2023 10:00
Datum zahájení: 22.05.2023 13:25
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: