Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/7533/2023-13
ID ve SpSl EZAKF230006416Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace Pily Olomučany
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodání, realizace a uvedení do provozu šikmé pásové pily pro zpracování pilařské kulatiny způsobem Design & Build. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž navržení vhodného technologického řetězce zpracování dříví dle stanovených parametrů, zpracování projektové technologické dokumentace, zpracování projektové dokumentace potřebné k povolení a realizaci stavby, provedení inženýrských činností vedoucích k umístění a povolení stavby, provedení demontáže stávajícího zařízení, zajištění stavebních prací, montáž nové technologie, provedení zkušebního provozu vč. splnění všech legislativních požadavků a zaškolení obsluhy.
Místo plnění: Jihomoravský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Mgr. Jan Lízal
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 545135253
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 10.07.2023 09:00
Datum pro předběžné nabídky: 02.10.2023 09:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 25.05.2023 08:18
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):