Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/7353/2022-19
ID ve SpSl EZAKF220005651Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro přístroje a pipety Eppendorf - rozděleno na části
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu v rozsahu technické specifikace, samostatně specifikované v přílohách č. 1a/1b této Výzvy k podání nabídek, a to formou rámcové dohody uzavřené na dobu 12 měsíců.
V části č. 1 požaduje zadavatel dodání originálních špiček pro pipety Eppendorf, v části č. 2 pak zadavatel požaduje dodání spotřebního materiálu pro pipety Eppendorf (zadavatel připouští v této části i výrobky jiných značek, avšak
plně kompatibilní s pipetami Eppendorf).
Místo plnění: Jihomoravský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Václav Ostrovský
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 545 135 257
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.07.2022 10:00
Datum zahájení: 24.06.2022 12:05
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: