Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/19891/2021-17Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Mobilní terminál s integrovanou čtečkou čárového kódu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 31 ks mobilního terminálu s integrovanou čtečkou čárového kódu. vč. příslušenství. Bližší upřesnění předmětu veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 této výzvy.
Účelem výběrového řízení je pořízení datových terminálů s možností čtení 1D/2D čárových kódů pro zajištění elektronizace inventarizace majetku zadavatele.
Místo plnění: Brno-venkov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Václav Ostrovský
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 545 135 257
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.09.2021 10:00
Datum zahájení: 23.08.2021 11:00
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):