Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/19564/2021-14Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda na dodávku krmných směsí 2021, rozděleno na části 1 - 5
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Na základě uzavřené rámcové dohody pro danou část bude vybraný dodavatel pro zadavatele – Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, součást Školní zemědělský podnik Žabčice, se sídlem Zemědělská 53, 664 63 Žabčice, zajišťovat dodávky konkrétně definovaných krmných směsí v návaznosti na potřeby zadavatele po celou dobu trvání rámcové dohody formou dílčích plnění na základě písemné výzvy (objednávky) zadavatele.
Místo plnění: Brno-venkov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz).
Kontakt: Zdeněk Bartl
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 778 887 457
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 16.09.2021 10:00
Datum zahájení: 27.08.2021 08:00
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):