Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/18581/2021-25Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Laboratoř bilance živin v agrosystému – rozděleno na části
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmět veřejné zakázky se skládá z analyzátoru amoniaku, analyzátoru oxidu dusného (oba vybaveny PC s dostatečnou kapacitou pro ukládání měřených dat), UV/VIS spektrofotometru, laboratorní mrazničky a laboratorního mlýnu na rostlinnou hmotu. Součástí předmětu veřejné zakázky je zaškolení obsluhy jednotlivých pořizovaných přístrojů v rozsahu podle příslušného typu přístroje pro 4 osoby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Jan Lízal
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: 545135257
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 26.08.2021 10:00
Datum zahájení: 02.08.2021 15:30
Odpovědné zadávání: