Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/13707/2021-17Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda na dodávku laboratorních potřeb 2021 – rozděleno na části
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v každé části veřejné zakázky. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních potřeb, v rozsahu technické specifikace, jejímž účelem je zajištění přesných a bezpečných operací v laboratořích v rámci vzdělávacích i vědeckých činností.

Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného, včetně požadavků zadavatele na předmět plnění, je uvedena v přílohách č. 1.1 až 1.4 zadávací dokumentace, které tvoří technická specifikace, dle dané části veřejné zakázky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Ing. Mgr. Kateřina Baráková
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 545 135 167
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 10.08.2021 09:00
Datum zahájení: 01.07.2021 15:42
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):