Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/13196/2021-21Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení 2021- rozděleno na části
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení informačních technologií – stolních počítačů a monitorů a periferních a podpůrných zařízení, jejímž účelem je zajištění chodu pracovišť zadavatele, včetně realizace a přípravy výuky.

Podrobná technická specifikace požadovaného plnění, včetně požadavků zadavatele na předmět plnění, je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace, kterou tvoří technická specifikace, dle dané části veřejné zakázky – pro každou část samostatně na zvláštním listu tabulky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Ing. Mgr. Kateřina Baráková
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 545 135 167
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.07.2021 10:00
Datum zahájení: 14.06.2021 16:11
Odpovědné zadávání: