Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/573/2021-30Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vytvoření a správa integrovaného webu MENDELU
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve vytvoření a správě integrovaného webu MENDELU, a to v násl. rozsahu:
a) Vytvoření webových prezentací:
1. Mendelova univerzita v Brně – www.mendelu.cz;
2. Agronomická fakulta MENDELU – af.mendelu.cz;
3. Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU – ldf.mendelu.cz;
4. Provozně ekonomická fakulta MENDELU – pef.mendelu.cz;
5. Zahradnická fakulta MENDELU – zf.mendelu.cz;
6. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU – frrms.mendelu.cz;
7. Institut celoživotního vzdělávání MENDELU – icv.mendelu.cz;
8. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – www.slpkrtiny.cz;
9. Školní zemědělský podnik Žabčice – szp.mendelu.cz;
10. Botanická zahrada a arboretum – arboretum.mendelu.cz,

tj. kompletní zajištění frontendu a backendu těchto webových stránek v integrované
podobě do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

b) Správa (údržba a aktualizace webové prezentace), technická podpora a webhosting výše uvedených webových prezentací po dobu 48 měsíců od akceptace Fáze 1.
c) Rozvoj webů, kterým se rozumí programátorské práce a vývoj nových aplikací podle požadavků zadavatele po dobu 48 měsíců od akceptace Fáze 1, max. však v celkovém rozsahu 2000 hodin.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Ing. Mgr. Kateřina Baráková
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 775 851 775
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 06.04.2021 10:00
Datum zahájení: 16.02.2021 10:00
Odpovědné zadávání: