Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UM/2225/2021-18Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2021 – 2025 – rozdělena na části
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí mobilních komunikačních služeb.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Václav Ostrovský
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 545 135 257
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 03.03.2021 10:00
Datum zahájení: 29.01.2021 11:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: