Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zahraniční jazykové kurzy prosinec 2013 – květen 2014 – rozděleno na části 1 a 2
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění specifikovaných jazykových kurzů v zahraničí, včetně zajištění ubytování pro účastníky kurzu během jeho realizace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zemědělská 1/1665
Brno 613 00
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02. 12. 2013 10:00
Počátek běhu lhůt: 19. 11. 2013
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: