Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Technologie stlačeného vzduchu včetně rozvodů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kompletní kompresorové stanice, včetně rozvodů tlakového potrubí a příslušenství, vč. poskytnutí souvisejících stavebních prací a služeb. Kompresorová stanice se bude skládat ze dvou kompresorů, tlakové nádoby - vzdušníku, sušiče a filtrace. Dodávka bude zahrnovat rovněž montážní a manipulační práce, elektroinstalační práce v kompresorovně a zapojení celého systému (včetně potrubí) v jeden funkční celek.

Prohlídka místa plnění se uskuteční v termínu 9. 3. 2020 – 11. 3. 2020, a to pouze po předchozí domluvě min. 2 pracovní dny předem u kontaktní osoby zadavatele (podrobnosti viz čl. 10 zadávací dokumentace).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Ing. Mgr. Kateřina Baráková
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 545 135 167
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.04.2020 10:00
Datum zahájení: 03.03.2020 09:40