Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy místnosti Q33
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy včetně elektroinstalačních prací v místnosti Q33, v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v Příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek. Jedná se o prostory učebny Q33 na adrese Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno – Černá Pole.

Předmětem veřejné zakázky jsou práce uvedené v dokumentu s názvem Mendelu-učebna Q33-N4027-PD stavební část (Dokumentace provedení stavby, technická zpráva stavební), kterou vypracovala Ing. Cífková v lednu 2020. Název projektové dokumentace (nikoliv obsah) obsahuje označení i dalších místností, předmětem této veřejné zakázky jsou pouze práce v týkající se učebny s označením Q33 – v tomto rozsahu je projektová dokumentace (Dokumentace provedení stavby i část dokumentace Elektroinstalace) vyhotovena.

Pro plánovanou výuku v učebně Q 33 je třeba nově uspořádat zařízení místnosti – flexibilní pracovní místa, promítací plochy, zastínění oken a odhlučnění akustickým podhledem.
Pro tento účel není třeba provádět velké stavební úpravy. Učebna zůstává ve stejné půdorysné ploše beze změn. V souladu s novými požadavky na výuku budou upraveny rozvody elektroinstalace v podlaze a ve stěnách včetně nového osvětlení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK pouze (https://zakazky.mendelu.cz)
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3942.html
Kontakt: Veronika Pijáčková
e-mail: veronika.pijackova@mendelu.cz
tel: +420 545 135 253
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.04.2020 10:00
Datum zahájení: 10.03.2020 14:00