Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace provozu Dykových školek v k. ú. Křtiny - III. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Na základě uzavřené smlouvy o dílo bude vybraný dodavatel pro zadavatele – Mendelova univerzita v Brně, IČO 621 56 489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“) zajišťovat realizaci stavebních prací v oblasti novostavby Dynemanu (pařeniště), novostavby Polygonu (otevřené ocelové haly) a úpravy a přístavby stávající správní budovy na pozemcích parcelního čísla 915/1, 915/2 a 915/3 v k. ú. Křtiny podle DPS, kterou zpracovala společnost Zahrada Olomouc, s.r.o., Železniční 469/4, 772 00 Olomouc; IČO 483 95 013; hlavní projektant Ing. Radek Pavlačka, č. a. 02080, zpracováno v 11/2016.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
Kontakt: Václav Ostrovský
e-mail: zakazky@mendelu.cz
tel: +420 545 135 257
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 03.01.2020 10:00
Datum zahájení: 20.11.2019 11:43