Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: FCC Česká republika, s.r.o.
IČO: 45809712
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 2 390 369,40 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 892 347,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 05.12.2019