Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka texturního analyzéru - opakované řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka texturního analyzéru. Přístroj je určený k analýze textury potravin a zjišťování materiálových vlastností obalového materiálu. Princip je založen na deformaci analyzovaného materiálu sondou, ve které je umístěn citlivý tenzometr. Možnost výměny nástavce a sondy.
Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek – příloha s názvem „Technická specifikace_aktualizace I“.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3593.html

nebo v listinné podobě na adrese:
Mendelova univerzita v Brně
Rektorát – podatelna, odd. veřejných zakázek, k rukám Veroniky Pijáčkové
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Kontakt: Veronika Pijáčková
veronika.pijackova@mendelu.cz
+420 545 135 253
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.11.2019 10:00
Datum zahájení: 02.10.2019 13:08