Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: BossCan ComPrint spol.s r.o.
IČO: 63488191
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 2 000 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 420 000,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 26.03.2019