Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Hodnocení vnitřní kvality rostlin – dodávka přístrojů I – rozděleno na části
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů na hodnocení vnitřní kvality rostlin, jejichž podrobná technická specifikace je v přílohách č. 1a, 1b a 1c , 1d a 1e této Výzvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)nebo v listinné podobě na adrese:
Mendelova univerzita v Brně
k rukám Mgr. Natálie Gloserové
Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1/1665
Brno 613 00

Kontakt
Kontakt: Mgr. Natálie Gloserová
+420 545 135 252
zakazky@mendelu.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.02.2018 10:00
Datum zahájení: 26.01.2018 15:00