Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda na zajištění ostrahy MENDELU
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy všech objektů v areálu zadavatele v Brně Zemědělská 1665/1, botanické zahrady a arboreta a oplocených areálů MENDELU v k.ú. Brno – Černá Pole a k.ú. Ponava, budov na třídě Generála Píky 5 a 7, 613 00 Brno včetně zajišťování povinností a úkolů spojených s provozem na hlavní vrátnici Zemědělská 1, Brno.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že při výběru postupuje ve zjednodušeném režimu podle §129 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zemědělská 1/1665
Brno 613 00
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Postup zadání: řízení pro zadání ve zjednodušeném režimu
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 10.08.2017 10:00
Datum zahájení: 29.06.2017 09:00