Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka propagačních předmětů I/2017 – rozděleno na části
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je ve všech částech dodávka propagačních předmětů pro potřeby jednotlivých pracovišť Mendelovy univerzity v Brně dle technické specifikace uvedené v přílohách č. 1 - 13 této výzvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Mendelova univerzita v Brně
k rukám Veroniky Pijáčkové
Oddělení veřejných zakázek
Zemědělská 1/1665
Brno 613 00
Kontakt: Veronika Pijáčková
veronika.pijackova@mendelu.cz
+420 545 135 253
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 15.06.2017 10:00
Datum zahájení: 22.05.2017 13:20