Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová smlouva na dodávku IT zařízení pro výuku iOS a OS X II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky specifického hardware pro provoz platforem OS X a iOS, zejména stolních a mobilních počítačů a souvisejících periferních zařízení, podle potřeb zadavatele dle specifikací uvedených v příloze č. 1.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zemědělská 1/1665
Brno 613 00
Kontakt: Ing. Miroslav Haman
+420 545 135 252
zakazky@mendelu.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17. 08. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 06. 06. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: